teddi_eddi: (Default)
Originally posted by [livejournal.com profile] secyrg at Шэкспір

Cанет №66, пераклад Ул.Дубоўкі.

Стамлёны ўсім, я лепш сустрэў бы смерць,
Чым занядбаных бачыць жабраванне,
І здзек пустапарожнасці цярпець,
І найчысцейшай праўды зневажанне,

І бачыць пыху ў залатых страях,
І цноту, згвалчаную хіжай сілай,
І для бязглуздасці пачэсны шлях,
І моц, якую немач паланіла.

І мастакоў нізкапаклонны зброд,
І недарэк мастацтвазнаўцаў з імі,
І ісціну, якой затулен рот,
І зло, што верхаводзіць над усімі.

Стамлёны ўсім, сумую па труне,
Ды як жа друг мой будзе без мяне?

teddi_eddi: (Default)
Originally posted by [livejournal.com profile] cegob at О различии обихода духовных и частных лиц.
На примерах из жизни жрецов культа Анубиса (Инпу) эпохи Старого царства. Неточный перевод с древнеегипетского.

1.
Нехорошо духовному лицу
прикладываться к водке и винцу.
Но право есть у частного лица
отправить за бутылочкой гонца.

2.
Нехорошо духовному лицу
превысив скорость, мчаться по Кольцу.
Но право есть у частного лица
проехаться по встречке слегонца.

3.
Нехорошо духовному лицу
сдувать с девиц невинности пыльцу.
Но право есть у частного лица
дать пепиньерке божья леденца.

4.
Нехорошо духовному лицу
для развлеченья прибегать к шприцу́.
Ведь даже и у частного лица
нет права утешаться из шприца́.

5.
Когда берут духовное лицо
на чём-нибудь подобном за яйцо,
оно тотчас пронзительно орёт:
"Я - частное лицо, и ниибёт!"

This entry was originally posted at http://cegob.dreamwidth.org/183768.html. Please comment there using OpenID.

Profile

teddi_eddi: (Default)
teddi_eddi

May 2017

S M T W T F S
 123456
78910 11 1213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 06:28 pm
Powered by Dreamwidth Studios